Ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana un modernizācija


 

SIA Dimdiņi ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma  4.Investīcijas materiālajos aktīvos  4.02. apakšpasākuma līdzfinansēto projektu Nr.17-00-A00402-000115 "Ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana un modernizācija SIA "Dimdiņi" ir iegādājusies: kāpostu līniju ar dozatoriem, pakošanas līniju dārzeņu fasēšanai vakuumā, transportlīdzekli.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 
Tel: +371 64471317
E-pasts: info@dimdini.lv