Ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana un modernizācija


Ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana un modernizācija Ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana un modernizācija


 

SIA Dimdiņi ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma  4.Investīcijas materiālajos aktīvos 4.02. apakšpasākuma līdzfinansēto projektu Nr.17-00-A00402-000115 "Ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana un modernizācija SIA "Dimdiņi" ir iegādājusies: kāpostu līniju ar dozatoriem, pakošanas līniju dārzeņu fasēšanai vakuumā, transportlīdzekli.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 
Tel: +371 64471317
E-pasts: info@dimdini.lv