Ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana SIA “Dimdiņi"


Ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana SIA “Dimdiņi" Ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana SIA “Dimdiņi"


Projekta nosaukums: “Ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana SIA “Dimdiņi””
Projekta numurs:
Nr.A00402-000017
Projekta mērķis:
SIA Dimdiņi ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas pasākuma ” Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. A00402-000017 ir iegādājušies līniju skābētu kāpostu iepakošanai plastmasas spainīšos.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.
Hipersaite:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 
Tel: +371 64471317
E-pasts: info@dimdini.lv