Līdzfinansējums "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros


Līdzfinansējums "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros Līdzfinansējums "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros


SIA "DIMDIŅI" ir noslēdzis 17.05.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/296 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās
konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

 
Tel: +371 64471317
E-pasts: info@dimdini.lv