Līdzfinansējums Fruit Logistica 2020 Vācijā, Berlīnē


Līdzfinansējums Fruit Logistica 2020 Vācijā, Berlīnē Līdzfinansējums Fruit Logistica 2020 Vācijā, Berlīnē


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIIA) atbilstoši starp pusēm noslēgtā līguma Nr.SKV-L-2016/296 par atbalsta saņemšanu veic Maksājuma pieprasījumu ERAF līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas" ietvaros par piedalīšanos starptautiskā izstādē ‘’Fruit Logistica 2020’’ Vācijā, Berlīnē.

 
Tel: +371 64471317
E-pasts: info@dimdini.lv