Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai


Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai


SIA Dimdiņi ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma  4.Investīcijas materiālajos aktīvos 4.02. apakšpasākuma līdzfinansēto projektu Nr.17-00-A00402-000016 “Ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana un notekūdeņu piesārņojuma samazināšanas tehnoloģiju ieviešana SIA Dimdiņi” ir iegādājusies: pakošanas iekārtu ar dozatoru, ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kāpostu štovēšanas sistēmu, autoklāvu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

 

 
Tel: +371 64471317
E-pasts: info@dimdini.lv