Anuga 2019


Anuga 2019 Anuga 2019


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIIA) atbilstoši starp pusēm noslēgtā līguma Nr.SKV-L-2016/296 par atbalsta saņemšanu veic Maksājuma pieprasījuma Nr.FIN-SKV-MP-2019/714  ERAF līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas" ietvaros par piedalīšanos starptautiskā izstādē ‘’Anuga 2019’’ Ķelnē.

 
Tel: +371 64471317
E-pasts: info@dimdini.lv