SIA Dimdiņi 2016.gada 17.maijā noslēdza līgumu Nr SKV-L-2016/296


SIA Dimdiņi 2016.gada 17.maijā noslēdza līgumu Nr SKV-L-2016/296 ar
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu
starptautiskās konkurētspējas veicināšanai.